Nieuws

WW en sollicitatieplicht

Werknemers die binnen één jaar voor hun AOW-datum werkloos worden hebben geen sollicitatieplicht. Deze vrijstelling gold nog niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereikten. Minister Koolmees trekt dit met een wijzigingsregeling recht.

Werklozen die een WW-uitkering krijgen zijn verplicht te solliciteren naar werk. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) toets of een werkloze deze verplichting nakomt. Van de sollicitatieplicht is onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor zijn AOW-leeftijd heeft bereikt. Deze vrijstelling gold echter niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur van de WW deze leeftijd bereikten.

Volgens minister Koolmees zijn er voor dit onderscheid geen gerechtvaardigde redenen. Daarom heeft hij met een wijzigingsregeling geregeld dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht ook geldt voor de uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

De nieuwe regeling gaat in op 1 mei 2018.

Een logische wijziging ons inziens. Je kunt je afvragen waarom dit niet eerder gelijk is getrokken. Te meer daar het succes van solliciteren van werklozen binnen één jaar vóór de AOW-leeftijd erg laag is. Overigens moet de werkloze werknemer er wel rekening mee houden dat een pensioenuitkering wordt gekort op zijn WW-uitkering.

De Regt

Contact

Ons kantoor is gevestigd in Lochem. U bent van harte welkom voor een kop koffie.

De Regt

Contact

Larenseweg 60a
7241 CN Lochem
T. +31 (0) 573 255 300

E. info@deregt.nl

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u een vraag stellen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij reageren binnen 2 werkdagen.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.   Lees meer