Nieuws

Stappenplan invoeren pensioenregeling

Wilt u een pensioenregeling invoeren? Bent u een nieuw bedrijf gestart of is een bedrijf overgenomen? Misschien moet de pensioenuitvoeringsovereenkomst worden verlengd? Wij hebben voor u een basaal stappenplan opgesteld dat u kan helpen. Natuurlijk is de praktijk enigszins weerbarstiger. Maar dan weet u ons wel te vinden.

STAPPENPLAN INVOEREN PENSIOENREGELING

Invoeren pensioenregeling!

Bent u een nieuw bedrijf gestart? Of overweegt u een pensioenregeling te introduceren? Wij spreken dagelijks met bedrijven die graag een pensioenregeling willen introduceren voor hun werknemers. Wat komt daar allemaal bij kijken? In dit artikel bieden wij een handig stappenplan met interessante mogelijkheden en belangrijke aandachtspunten.

Stappenplan

  1. Check of een pensioenregeling verplicht is
  2. Kies een passend pensioensysteem
  3. Bepaal toezegging van de arbeidsvoorwaarde pensioen
  4. Keuze geschikte pensioenuitvoerder
  5. Informeer de werknemer

Is een pensioenregeling verplicht?

In Nederland zijn werkgevers alleen verplicht om een pensioenregeling aan te bieden als:

  1. Er een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing is.
  2. Er vanuit de sector een verplicht bedrijfstakpensioenfonds (BPF) van kracht is.

Het is verstandig om te starten met een check of uw onderneming verplicht is om pensioen te regelen voor uw medewerkers. Doet u dit niet en mocht u achteraf wel die verplichting hebben, dan kunt u geconfronteerd worden met forse rekeningen van een bedrijfstakpensioenfonds.

Is er geen pensioenregeling verplicht via de cao of een BPF? Dan bent u vrij om al dan niet een pensioenregeling toe te zeggen aan uw medewerkers. Het pensioen kan naast een inkomen voor de oude dag ook een voorziening bieden voor nabestaanden of een aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is een passend pensioensysteem?

Verschillende pensioensystemen zijn mogelijk. Zo is er keuze tussen:

  • Defined Benefit (DB-regeling): een regeling waarbij de werkgever de opbouw van het pensioen koppelt aan het salaris en de diensttijd van de werknemer. In deze regeling wordt een nominaal pensioen toegezegd.
  • Defined Contribution (DC-regeling): hier stelt de werkgever jaarlijks een bepaald percentage van het salaris beschikbaar als premie voor de opbouw van pensioen. De pensioenuitvoerder belegt deze premie. De werknemer bouwt zo kapitaal op, waarmee hij op de pensioendatum een ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen aankoopt. We noemen dit ook wel een beschikbare premieregeling.

Het kan natuurlijk zijn dat u te maken heeft met onzekerheden over de toekomstige personele en financiƫle ontwikkeling. Daarom biedt een DC-regeling, met beheersbare en voorspelbare pensioenlasten, vaak een passende oplossing. Maar het is goed om ook even te kijken wat in uw branche gebruikelijk is.

Welke voorzieningen biedt de pensioenregeling?

Belangrijk bij het ontwerpen van een pensioenregeling is om na te denken over de pensioenambitie op pensioendatum. Maar daarnaast ook te kijken naar de voorzieningen die u wilt bieden bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Collectief regelen van deze verzekeringen is vaak voordelig voor werknemers.

Welke uitvoerder is het meest geschikt?

Als de uitgangspunten van de pensioenregeling helder zijn, dan gaat u op zoek naar een geschikte pensioenuitvoerder. In Nederland kan een regeling worden ondergebracht bij verschillende uitvoerders. Naast de kosten en uitvoerbaarheid van de regeling spelen bij de selectie ook zaken als een goede communicatie, service, administratie, en de kwaliteit en performance van de beleggingen een rol. Belangrijk is om te kiezen voor een uitvoerder die past bij de specifieke wensen en doelstellingen van het bedrijf en bovendien marktconform is.

Waarom is goede informatie voor medewerkers belangrijk?

U heeft als werkgever een zorgplicht om medewerkers te infomeren. Werknemers moeten weten wat de arbeidsvoorwaarde pensioen inhoudt en ook wat de keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling zijn. De ervaring leert dat werknemers beperkt tijd en interesse hebben om deze informatie tot zich te nemen. Daarom moet de informatie aantrekkelijk en begrijpelijk zijn, maar ook goed vindbaar. Het is niet alleen een zorgplicht voor werkgevers, het is meteen ook een kans om deze nieuwe arbeidsvoorwaarde goed voor het voetlicht te brengen.

Tot slot

Bent u op zoek naar een pensioenoplossing voor uw bedrijf? De Regt informeert u graag over de mogelijkheden. Zo bieden wij in alle fases van het stappenplan onze dienstverlening aan. Denkt u hierbij aan de CAO en/of BPF check, begeleiding bij het kiezen van een passend pensioensysteem, de invulling van de pensioentoezegging en het selecteren van een geschikte pensioenuitvoerder.

De Regt

Contact

Ons kantoor is gevestigd in Lochem. U bent van harte welkom voor een kop koffie.

De Regt

Contact

Larenseweg 60a
7241 CN Lochem
T. +31 (0) 573 255 300

E. info@deregt.nl

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u een vraag stellen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij reageren binnen 2 werkdagen.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.   Lees meer