Nieuws

Pensioenakkoord en de gevolgen voor uw beschikbare premieregeling?

De regeling gaat begrensd worden door de premie in plaats van de opbouw.
Er zal een zekere ‘doorsneepremie’ (leeftijdsonafhankelijke premie) worden geïntroduceerd.
Naar onze mening is hier compensatie op zijn plaats.

De doorsneepremie komen we op dit moment tegen bij bedrijfstakpensioenfondsen. De doorsneepremie houdt in dat voor alle werknemers, ongeacht de leeftijd, dezelfde doorsneepremie wordt betaald. Bijvoorbeeld 20%* voor iedereen. Deze systematiek wordt de nieuwe norm voor alle pensioenregelingen. De pensioenregeling wordt straks begrensd door de premie en niet meer door de opbouw, hetgeen leidt tot een degressieve pensioenopbouw.

U heeft een beschikbare premieregeling die gebaseerd is op een premiestaffel. Naarmate de werknemer ouder wordt, stijgt de beschikbare premie. Dit is logisch. Immers, de kosten voor € 1 pensioen zijn hoger voor een werknemer van 55 jaar dan die van een werknemer van 25 jaar.

Deze premiestaffel verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een vlakke premie die voor alle leeftijdscohorten gelijk is:

Pensioenstaffel .jpg

* Het percentage van 20% is willekeurig gekozen. Welk percentage maximaal mag worden gehanteerd is nog niet bekend.

Heeft u een middelloonregeling, dan ontspringt u de dans niet. Ook hier wordt op dit moment een actuariële premie betaald die laag is voor jongere werknemers, en hoog voor oudere werknemers. Ook dit model zal straks gebaseerd zijn op een doorsneepremie en daarmee een degressieve pensioenopbouw.

Er staan ons ingrijpende wijzigingen te wachten, met gevolgen voor de pensioenlast. De jongere werknemer wordt nu ineens fors duurder en de oudere werknemer goedkoper. En hoe zit het bijvoorbeeld met compensatie? Hoe, wat en wanneer één en ander zijn beslag gaat krijgen is nog niet bekend, daarvoor houden wij voor u de vinger aan de pols.

De Regt

Contact

Ons kantoor is gevestigd in Lochem. U bent van harte welkom voor een kop koffie.

De Regt

Contact

Larenseweg 60a
7241 CN Lochem
T. +31 (0) 573 255 300

E. info@deregt.nl

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u een vraag stellen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij reageren binnen 2 werkdagen.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.   Lees meer