Nieuws

Loondoorbetaling bij ziekte; gaan kleinere werkgevers van 2 naar 1 jaar loondoorbetaling?!

In het Regeerakkoord is het plan opgenomen om kleinere werkgevers in vervolg nog ‘slechts’ 1 jaar het loon door te laten betalen bij ziekte. Levert dit plan eigenlijk wel de beoogde lastenverlichting op voor werkgevers? En hoe groot is de kans dat dit plan überhaupt doorgaat?

Eerst wat feiten op een rijtje:

- De voorgenomen ingangsdatum voor deze wijziging is 1-1-2020;

- De regeling is bedoeld voor werkgevers tot 25 werknemers. Deze grens zal in de praktijk worden bepaald door de systematiek van de Participatiewet aan te houden. Hierbij wordt uitgegaan van maximaal 24 werknemers x 31,5 uur per week. Dit komt neer op ongeveer 40.000 verloonde uren per jaar. Zit een bedrijf hieronder, dan kwalificeert deze als kleine werkgever;

- Het UWV gaat de loondoorbetaling in het 2e ziektejaar overnemen;

- De dienstbetrekking met de werknemer blijft ongewijzigd gedurende de volle 2 ziektejaren in stand;

- Naar verwachting zal de regeling jaarlijks op ongeveer 15.000 werknemers betrekking hebben.

Naast de overname van de loondoorbetaling in het 2e ziektejaar zal ook een aantal re-integratietaken door het UWV worden overgenomen. Deze zullen met name toezien op de zgn. ‘spoor 2’ verplichtingen (de verplichting om een werknemer te begeleiden naar ander werk buiten de eigen organisatie).

Bovenstaande lijkt een sympathieke regeling, echter om deze uit te kunnen voeren lopen we tegen de nodige vragen en mogelijke problemen aan. Een aantal voorbeelden:

- Hoe hoog wordt de loondoorbetaling door het UWV in het 2e ziektejaar? Wordt dit 70% van het gemaximeerde SV-loon? Of 70% van het ongemaximeerde loon?

- Hoe moet er worden omgegaan met tal van cao-afspraken die een hogere loondoorbetaling bij ziekte voorschrijven dan 70%? Moeten werkgevers dit surplus zelf blijven betalen?

- Hoe worden de re-integratie inspanningen door werkgever en werknemer in vervolg beoordeeld? Deze zien immers nog primair toe op het 1e ziektejaar. Komt er een soort van 1e-jaarsbeoordeling i.p.v. de huidige 1e-jaarsevaluatie? En kan een werkgever dan al een loonsanctie worden opgelegd indien de re-integratie in het 1e jaar tekort is geschoten? Hoe gaat het UWV de re-integratie inspanningen in het 2e ziektejaar beoordelen? UWV voert immers zelf een deel van deze taken uit. Maar niet alle taken, een deel blijft ook dan bij de werkgever (en werknemer) liggen. Hoe wordt dit beoordeeld?

En dan de beoogde lastenverlichting. Is deze er überhaupt wel? Zeer waarschijnlijk niet. Een groot deel van de kleinere werkgevers heeft het risico van loondoorbetaling bij ziekte afgedekt middels een ziekteverzuimverzekering. De premie voor deze verzekeringen kunnen uiteraard omlaag, de verzekeraar loopt immers geen risico meer voor het 2e ziektejaar. Deze premiebesparing is echter gering. Het overgrote deel van het risico zit in jaar 1. Immers, ieder ziektegeval valt wel in het 1e ziektejaar, lang niet ieder ziektegeval strekt zich uit tot het 2e jaar.

Voor de werkgever wordt er een uniforme, lastendekkende (UWV)premie ingevoerd. Deze zal naar verwachting zeker niet lager zijn dan de premiebesparing op een verzuimverzekering. De besparing zou mogelijk kunnen zitten in de kosten voor re-integratie. Deze worden in het 2e jaar deels overgenomen door het UWV.

Qua uitvoering zou er ons inziens een alternatieve, eenvoudigere, oplossing kunnen zijn. Men zou ervoor kunnen kiezen aan te sluiten bij de bestaande No-Risk regeling. De hoofdregel bij No-Risk is dat de loondoorbetaling door de werkgever zelf verricht blijft worden. Het doorbetaalde loon in het 2e ziektejaar kan vervolgens worden verhaald op het UWV. Echter, bij de No-risk regeling is en blijft de werkgever zelf volledig verantwoordelijk voor alle re-integratie activiteiten. Dit strookt dus niet met het plan om bij ziekte een deel van de re-integratie over te hevelen naar het UWV.

Tot slot zijn alle betrokken partijen (politiek, UWV, werkgeversorganisaties, etc.) het erover eens dat deze maatregel geen besparingen gaat opleveren. Sterk nog, men verwacht een stijging in arbeidsongeschiktheidslasten door een toename van instroom in de WIA. De re-integratie begeleiding zal minder intensief worden via het UWV dan via de eigen werkgever.

Kortom; een ogenschijnlijk leuk idee die het vooral in verkiezingstijd goed deed in de media en zetelpeilingen. Maar ook een plan dat per saldo niets zal opleveren en qua uitvoering veel haken en ogen kent. Het is dus maar de vraag of deze maatregel het daglicht gaat zien.

We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

De Regt

Contact

Ons kantoor is gevestigd in Lochem. U bent van harte welkom voor een kop koffie.

De Regt

Contact

Larenseweg 60a
7241 CN Lochem
T. +31 (0) 573 255 300

E. info@deregt.nl

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u een vraag stellen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij reageren binnen 2 werkdagen.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.   Lees meer