Nieuws

Kabinetsplannen ZZP-er; gevolgen voor werkgever en ZZP-ers

Het huidige kabinet zit nog steeds met het ZZP-dossier in haar maag. Er wordt gezocht naar een eerlijke risicoverdeling en de schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt. Met ingang van 2020 wil het kabinet een nieuwe ZZP-wet ingevoerd hebben. Deze moet in de plaats komen van de huidige Wet DBA.

De denkrichting van het kabinet ziet er als volgt uit:

ZZP-ers zullen in 3 groepen onderscheiden gaan worden; ZZP-ers met een laag uurloon, ZZP-ers met een ‘midden’ uurloon en ZZP-ers met een hoog uurloon.

1. ZZP-ers met laag uurloon:

Veelal zijn dit de schijnzelfstandigen. Werkgevers hebben deze werknemers eigenlijk gewoon in dienst. Door ze als ZZP-er in te huren hoeven ze geen belastingen en premies af te dragen. Het uurloon van deze groep ligt tussen € 15,- en € 18,-. Deze groep houdt onvoldoende inkomen over om zelf een adequate voorziening te kunnen treffen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. ZZP-ers met een laag uurloon die langer dan 3 maanden bij een bedrijf werken e/o werkzaamheden verrichten die lijken op een vast dienstverband, zullen automatisch als werknemers worden gekwalificeerd. Werkgevers zullen over deze groep dus alsnog, zo nodig met terugwerkende kracht, sociale premies en belastingen af moeten dragen. Ook dienen deze personen alsnog in de pensioenregeling te worden opgenomen.

2. ZZP-ers met een hoog uurloon:

Dit zijn de ZZP-ers met een uurloon van € 75,- of hoger. Zij worden automatisch als ZZP-er beschouwd indien zij niet langer dan een jaar bij een opdrachtgever werken.

3. ZZP-er met een ‘midden’ uurloon:

Dit is de meest ingewikkelde groep. Bij een uurloon tussen € 18,- en € 75,- zal op basis van een zgn. opdrachtgeversverklaring per geval bepaald gaan worden of zij als ZZP-er aangemerkt kunnen worden. Deze verklaring krijgen werkgevers via een webmodule waarbij er vragen over de aard van de werkzaamheden ingevuld moeten worden. Daarbij spelen zaken als gezagsverhouding, verschijningsplicht, wel of niet vervangbaar zijn (persoonlijke arbeid), etc. een grote rol in de uitkomst.

Of de nieuwe Wet er als zodanig komt uit te zien is nu nog niet duidelijk. Wij volgen deze ontwikkelingen uiteraard op de voet en houden u zo nodig op de hoogte.

De Regt

Contact

Ons kantoor is gevestigd in Lochem. U bent van harte welkom voor een kop koffie.

De Regt

Contact

Larenseweg 60a
7241 CN Lochem
T. +31 (0) 573 255 300

E. info@deregt.nl

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u een vraag stellen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij reageren binnen 2 werkdagen.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.   Lees meer