Nieuws

De WAJONG-er en zijn pensioen

Al enige tijd geleden heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Stichting van de Arbeid advies gevraagd over de mogelijkheden van pensioenopbouw voor werknemers met een Wajong-indicatie.

In zijn brief vraagt de minister de STAR om na te gaan in hoeverre sprake is van gemiste pensioenopbouw. Dit mede gelet op de verantwoordelijkheid van sociale partners voor het maken van afspraken omtrent pensioenopbouw. De minister wijst er tevens op dat het advies van de STAR een bijdrage kan leveren aan het streven om de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te verhogen.

Het probleem schuilt onder meer in de inzet van het instrument loondispensatie. Dit leidt er toe dat het loon onder de franchise van de pensioenregeling blijft. Pensioenopbouw over het uitkeringsdeel - door dit deel zo mogelijk toe te voegen aan het pensioengevend loon - is een onbegaanbare weg. Dat zou immers betekenen dat over een sociale uitkering pensioen wordt opgebouwd. Dat kan nou eenmaal niet.

Wat nu? Het is voor betrokken werknemers van grote betekenis dat ook zij door het verrichten van arbeid een bijdrage kunnen leveren aan de economie. Deel kunnen nemen aan een pensioenregeling en kunnen investeren in de eigen pensioenopbouw hoort daar bij. De voorgestelde oplossing door de STAR is de loonwaarde te beschouwen als een deeltijdfactor die ook op de franchise wordt toegepast.

Opgelost? Helaas. Deze oplossing wordt geblokkeerd. De belastingdienst gaat niet akkoord met de aangedragen denkrichting. Zij verlangt dat bij loondispensatie de franchise volledig op het salarisdeel wordt toegepast. Het toepassen van een deeltijdfactor op basis van de vastgestelde loonwaarde is volgens de belastingdienst fiscaal niet toegestaan.

Geen pensioenopbouw dus voor de Wajong-er. Dat is jammer. Ondanks dat zal deze werknemer u ni├Ęt teleurstellen en blijven zij van onschatbare waarde voor uw onderneming en onze economie.

De Regt

Contact

Ons kantoor is gevestigd in Lochem. U bent van harte welkom voor een kop koffie.

De Regt

Contact

Larenseweg 60a
7241 CN Lochem
T. +31 (0) 573 255 300

E. info@deregt.nl

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u een vraag stellen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij reageren binnen 2 werkdagen.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.   Lees meer